"Μεταφέρθηκε από την Ρόδο στη ...χώρα μας.." ΣΚΑΙ Speaking..