Βασικός μισθός και κόστος ζωής

Βασίλης Αϊβάτσης.

Ο βασικός μισθός δεν είναι παιχνίδι της κολοκυθιάς,υπολογίζεται με βάση το ύψος του κόστους ζωής κάθε χώρας και δεν μπορεί να υπολείπεται αυτού.

Η κυβέρνηση που δεν μπορεί να υπολογίσει το ύψος του βασικού μισθού, δεν έχει λόγο ύπαρξης..

Η επιχείρηση που ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να πληρώσει βασικό μισθό ανάλογο του κόστους ζωής, δεν έχει λόγο ύπαρξης, διότι δεν υπάρχει καμία κατάσταση που να μπορεί να δικαιολογήσει τον ισχυρισμό.

Η λεηλασία του βασικού μισθού είναι οικονομικό έγκλημα.
Εγκληματίες και ηθικοί αυτουργοί πρέπει να τιμωρούνται με αφαίρεση πολιτικών δικαιωμάτων και δήμευση περιουσιών.


ksipnistere.blogspot.com