Υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας τριών κυπριακών τραπεζών

Στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας τριών κυπριακών τραπεζών προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch λόγω της έκθεσής τους στο ελληνικό χρέος. Σε συνέχεια της υποβάθμισης της κυπριακής οικονομίας, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης υποβαθμίζει τις τράπεζες Κύπρου, Marfin και Ελληνική. Υπογραμμίζει δε ότι οι τράπεζες αντιμετωπίζουν αρνητικό ορίζοντα, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ενδεχόμενο περαιτέρω υποβάθμισης της Κύπρου.