Εκτεταμένη χρήση χημικών και κρότου λάμψης

Εκτεταμένη χρήση χημικών και κρότου λάμψης επι της Λ. Αμαλίας..