Καταργείται η Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων

Με απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, καταργείται η Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων και οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ.

Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου, η εν λόγω απόφαση ήταν επιβεβλημένη μετά τη δημιουργία του Ταμείου για την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου, το οποίο και ανέλαβε το έργο να προωθεί τις αποκρατικοποιήσεις και ιδιωτικοποιήσεις.