Δίνουμε 5,2 εκατ. ευρώ για τα «golden boys» των ΔΕΚΟ

Διαβάστε αναλυτικά τις συνολικές αμοιβές όλων των μελών ΔΣ σε 10 ΔΕΚΟ, καθώς και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Αγροτικής Τράπεζας.

Περισσότερα από 5,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κοστίζουν στο δημόσιο τα «golden boys» δέκα ΔΕΚΟ καθώς και των Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Αγροτικής Τράπεζας σύμφωνα με αποκαλυπτικό έγγραφο που κατέθεσε στην Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος.

Το εντυπωσιακό και συνάμα προκλητικό είναι πως οι συγκεκριμένες εταιρείες στην πλειοψηφία τους εξακολουθούν να είναι ζημιογόνες και να κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία..


Γεγονός που προκαλεί αμείλικτα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για τους λόγους που οι μισθολογικές περικοπές αγγίζουν μόνο τα χαμηλόβαθμα στελέχη και όχι τους προϊσταμένους και έχουν και την απόλυτη ευθύνη για την κατάντια των εταιριών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έγγραφο που υπογράφει ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος προς απάντηση σχετικής ερώτησης της βουλευτή Εύας Καϊλη, τα στοιχεία προέρχονται από τις αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, που συγκλήθηκαν το 2011, προκειμένου να εγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και αφορούν τις συνολικές αμοιβές όλων των μελών ΔΣ για το ίδιο έτος.

Όπως προκύπτει:

• Στα ΕΛΠΕ το ποσό (σ.σ.: μικτά) ανήλθε σε 414.235,52 ευρώ (διευκρινίζεται ότι οι αμοιβές του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου που περιλαμβάνονται στο ποσό είναι ήδη μειωμένες κατά 15% έναντι του 2009).
• Στη ΔΕΗ το μικτό ποσό ανήλθε σε 419.814,53 ευρώ.
• Στον ΟΛΠ ανήλθε σε 272.865,05 ευρώ (διευκρινίζεται ότι το έτος 2009 το αντίστοιχο σύνολο ανερχόταν στα 651.191,53 ευρώ).
• Στον ΟΛΘ το μικτό ποσό ανήλθε σε 184.156,39 ευρώ.
• Στον ΟΠΑΠ σε 659.844,60 ευρώ.
• Στην ΕΥΔΑΠ σε 160.506,04 ευρώ.
• Στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο το μικτό ποσό ανήλθε σε 1.323.841,93 ευρώ (διευκρινίζεται ότι στο ποσό περιλαμβάνονται οι αμοιβές των δύο εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου στο ΔΣ της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008).
• Στην ΑΤΕ το μικτό ποσό ανήλθε σε 792.320,13 ευρώ.
• Στην ΕΥΑΘ ήταν 220.658,29 ευρώ.
• Στη ΔΕΠΑ ήταν 261.622,10 ευρώ.
• Στον ΟΤΕ ήταν 430.551,23 ευρώ (διευκρινίζεται ότι το ποσό είναι μειωμένο κατά 10% σε σχέση με το 2009).
• Στα ΕΛΤΑ, τέλος, το μικτό ποσό ανήλθε σε 107.299,83 ευρώ.

Επιπροσθέτως, ο κ. Βενιζέλος επισημαίνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3833/2010, το ανώτατο όριο αποδοχών για τους διευθύνοντες συμβούλους και τους προέδρους των ΔΕΚΟ είναι 5.856,08 μηνιαίως ή το ποσό των 70.272,96 ευρώ ετησίως.

Για τα μέλη του ΔΣ τα ανώτατα όρια της μηνιαίας αποζημίωσης τους για συμμετοχή στα ΔΣ είναι το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως, το οποίο καταβάλλεται εφόσον συμμετέχουν σε 4 συνεδριάσεις το μήνα, διαφορετικά περικόπτεται ανάλογα.

Ο υπουργός τονίζει ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται κάθε χρόνο από την τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παρίσταται εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου και εφόσον διαπιστωθεί κάποια παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, οι καταστάσεις δεν εγκρίνονται, οι δε υπόχρεοι καλούνται να επιστρέψουν το υπερβάλλον.

Ο κ. Βενιζέλος υπογραμμίζει ταυτόχρονα ότι με το Ν. 3429/2005, όταν διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής των ΔΕΚΟ μπορεί να δεσμευθούν έσοδα των δημοσίων επιχειρήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό, σε ποσοστό μέχρι 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού, να μην χορηγηθεί εγγύηση του δημοσίου για δάνεια και να παυτούν από τα καθήκοντά τους τα μέλη του ΔΣ.

Παράλληλα μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε άλλη ποινή προβλέπεται από ποινικές, αστικές ή διοικητικές διατάξεις.

Τι απαντά το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Σε διευκρινίσεις για τις αμοιβές στελεχών του προέβη το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή, στο ποσό που αφορά στο Τ.Τ. συμπεριλαμβάνονται:

• οι αμοιβές για συνολικά δεκαέξι πρόσωπα, ανεξαρτήτως του χρόνου της θητείας και παραμονής ενός εκάστου μέλους στο ΔΣ
• το σύνολο των μικτών ετήσιων αμοιβών τους από μισθωτές υπηρεσίες και αποζημιώσεις
• και οι εργοδοτικές εισφορές αυτών