Δικαιώθηκαν 17 εργαζόμενοι του Praktiker

17 εργαζόμενοι του Praktiker, που δεν είχαν συμφωνήσει να τους γίνει μείωση στο ωράριο τους, άρα και στον μισθό τους, απολύθηκαν για αυτή τους την απόφαση. Διακαιώθηκαν όμως από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, και θα επαναπροσληφθούν. Σύμφωνα με ανακοίνωση από την ΕΤΕΡ:


Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) δικαίωσε σήμερα δεκαεπτά εργαζόμενους της εταιρείας ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ οι οποία είχαν απολυθεί από την εταιρεία επειδή αρνήθηκαν να αποδεχθούν ως μονομερώς βλαπτική νέα (δεύτερη) μείωση του ωραρίου απασχόλησής τους και επομένως και των τακτικών αποδοχών τους.

 Πληρεξούσιος Δικηγόρος αιτούντων ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ. Η Απόφαση (739/2012) είναι εξαιρετικά σημαντική :

 Ø Αφενός για τη διαμορφούμενη Νομολογία που αφορά στη δικαστική αξιολόγηση των νέων ευέλικτων σχέσεων εργασίας

 Ø Τη δυνατότητα ελέγχου από τα Δικαστήρια και την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας μονομερών εργοδοτικών πρακτικών

 Ø Νομικά ενδιαφέρουσα είναι η Απόφαση καθόσον κρίνει την ακυρότητα απολύσεων που έχουν λόγο την άρνηση αποδοχής μονομερών βλαπτικών μεταβολών ειδικά ως προς το ωράριο εργασίας καθώς και το ότι εξίσου μονομερή βλαπτική μεταβολή συνιστά η επιβολή από μειωμένο ωράριο (σε σχέση με το κανονικό) σε ακόμη περισσότερο μειωμένο (πιο λίγες ώρες απασχόλησης άρα και αποδοχές), πρακτική που υιοθετεί πλήθος επιχειρήσεων αυτή τη περίοδο.


eglimatikotita.gr