Τὸ Βατοπαίδι ἦταν μέρος τοῦ σχεδίου Ἀμερικανῶν – Παπανδρέου

Σήμερα διαβάσαμε τὸ ἐν λόγω δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Ἑστία» καὶ τὸ δημοσιεύομε, χωρὶς ἀπὸ τὴν πλευρά μας νὰ κάνουμε κάποιο σχόλιο τὰ ὁποία τὰ ἀφήνουμε σὲ ἐσᾶς.

Τὸ δημοσίευμα ἔχει ὡς ἑξῆς:
Νέα τροπὴ φαίνεται νὰ παίρνει καὶ ἡ ὑπόθεση Βατοπεδίου μετὰ καὶ τὶς νέες ἀποκαλύψεις τοῦ περιοδικοῦ "ΕΠΙΚΑΙΡΑ".

Τὸ περιοδικὸ ἐπιμένει ἀκόμα καὶ στὸ χθεσινό του ρεπορτὰζ ὅτι ὁ κ. Ἄλεξ Ρόντος εἶχε ἐνημερώσει τὸν Γιῶργο Παπανδρέου γιὰ τὰ σχέδια τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ εἶχαν στόχο τὴν πολιτικὴ ἀποσταθεροποίηση καὶ τὴν πολιτικὴ ἢ ἀκόμα καὶ τὴν φυσικὴ ἐξόντωση τοῦ Κώστα Καραμανλῆ.

"Εἶναι προφανὲς" τονίζει ὁ κ. Προκοπῆς Παυλόπουλος μιλώντας στὸ Newpost.gr "ὅτι οἱ εἰσαγγελικὲς καὶ ἀνακριτικὲς ἀρχὲς θὰ πρέπει νὰ ἐξετάσουν σὲ βάθος καὶ πάλι τὴν ὑπόθεση ὑπὸ τὸ πρίσμα τῶν νέων... ἀποκαλύψεων".

Μάλιστα ὁ κ. Παυλόπουλος ἐπεσήμανε ὅτι "ὅταν γιὰ ἕνα δημοσίευμα μίας ἐφημερίδαςγίνεται ὁλόκληρη εἰσαγγελικὴ ἔρευνα τί θὰ πρέπει νὰ γίνει γιὰ ἕνα ἐπίσημο ἔγγραφο μίας κρατικῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας ".

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἁλυσίδα τῶν ἐμπλεκομένων προσώπων ἀκόμα εἶναι ὑπὸ σκιά. Οὐσιαστικὰ τίποτα δὲν ἔχει δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας.

Γιατί εἶναι πασίδηλο ὅτι κάποια πολιτικὰ πρόσωπα ἐκείνη τὴν περίοδο διακίνησαν τὶς πληροφορίες περὶ σκανδάλου καὶ τὶς ἔδωσαν σὲ δημοσιογράφους. Καὶ φυσικὰ οἱ δημοσιογράφοι ἐνίοτε καὶ μὲ μεγάλες δόσεις ὑπερβολῆς παρουσίασαν τὸ θέμα ὡς ὄφειλαν.

Ἄλλωστε ὅταν κάποιοι παρέλαβαν ὁλόκληρο φάκελο καὶ μάλιστα ἀπὸ πολιτικὰ πρόσωπα δὲν θεώρησαν σκόπιμο νὰ ἐλέγξουν τὴν ἀξιοπιστία τῶν πληροφοριῶν.

Πάντως πῆραν τὶς πληροφορίες ἀπὸ συγκεκριμένους διακινητές. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ποιοὶ ἄραγε διακίνησαν τὶς πληροφορίες αὐτές;

Ἕνα δεύτερο ἐρώτημα ἐξ ἴσου κρίσιμο εἶναι ἂν οἱ διακινητὲς εἶχαν ἢ ὄχι συνεργασία μὲ ξένα κέντρα.

Καὶ κάτι τέτοιο προκύπτει ἀπὸ πληροφορίες ποὺ θέλουν τὸν Ἀμερικανὸ πρόξενο στὴν Θεσσαλονίκη νὰ ἐπισκέπτεται τὸ Ἅγιο Ὅρος.

Αὐτὸ τὸ γνωρίζει ἢ ὄχι ὁ κ. Προκοπῆς Παυλόπουλος ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ τότε ὁ πολιτικὸς προϊστάμενος τῆς ΕΥΠ;

Ἀλλὰ καὶ γιατί μετὰ τὸν θόρυβο ποῦ δημιουργήθηκε μὲ τὸ ἔγγραφό της μυστικῆς ρωσικῆς ὑπηρεσίας δὲν ἔχουν κληθεῖ ἀκόμα ὅσοι γνώριζαν;

"Ναὶ ὁ ἁρμόδιος εἰσαγγελέας πρέπει νὰ διερευνήσει σὲ βάθος τὸ θέμα" ἐπιμένει ὁ κ. Παυλόπουλος ἀλλὰ ταυτόχρονα διατυπώνει τὸ ἐρώτημα: "Γιατί ἄραγε στὸν φάκελο τῆς δικογραφίας δὲν συμπεριλαμβάνεται τὸ ὄνομα τοῦ γαμβροῦ τῆς κ. Μαντέλη ὁ ποῖος ὑπηρετοῦσε στὴν ΕΥΠ καὶ ἔχει παίξει ρόλο στὴν ἱστορία;"

Κορυφαῖος πολιτικὸς παράγοντας διερμηνεύοντας τὰ γεγονότα σημειώνει ὅτι: "Τὸ ζήτημα ἀφοροῦσε γενικὰ τὴν πολιτικὴ ἀποσταθεροποίηση στὴν χώρα καὶ κυρίως τὸν Κώστα Καραμανλή. Ἄλλωστε αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἀντιμετωπίστηκε μὲ τόση αὐστηρότητα ἄδικη κατὰ τὴν γνώμη μου ὁ κ. Γιάννης Ἀγγέλου.

Ἡ ἴδια πηγὴ τονίζει ὅτι "ὅλοι μιλοῦσαν γιὰ συντονιστὴ καὶ ἔδειχναν τὸ Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Ἀλλὰ ἡ Βουλὴ τὸν ἀπήλλαξε.

Οἱ ἴδιοι κύκλοι ἔλεγαν ὅτι εἶχε πλουτίσει ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ὑπόθεσης.

Τόσο τὸ ΣΔΟΕ ὅσο καὶ ἡ ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς ποὺ διενήργησαν ἐπὶ ἑνάμισι χρόνο ἔλεγχο στὰ λογιστικά του βιβλία δὲν βρῆκαν ἀπολύτως τίποτα.

Τελικὰ ὑπῆρχε συντονιστὴς ἀλλὰ ἄλλου τύπου. Πρέπει ἡ δικαιοσύνη νὰ ψάξει καὶ νὰ ξετυλίξει τὸ κουβάρι καὶ σίγουρα θὰ ἔχουμε πολλὲς ἐκπλήξεις.
helleniclegion.blogspot.com