Τι θα έκανα αν ήμουν Πρωθυπουργός

Ελεύθερη Σκέψη

1. Θα έκλειναν την επομένη της ορκωμοσίας τα σύνορα για όλους τους πολίτες, έως ότου εξεταστούν όλοι ανεξαιρέτως για οποιεσδήποτε εγκληματικές πράξεις που ζημίωσαν με τον έναν, η τον άλλο τρόπο τα εθνικά,οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα της πατρίδας.
2. Οποιοσδήποτε ζημίωσε την χώρα, έστω και με ένα ευρώ,από την περίοδο της μεταπολίτευσης και μετά θα έπρεπε μέσα σε 48 ώρες να το επιστρέψει στο δημόσιο ταμείο, σε αντίθετη περίπτωση και με την λήξη της διορίας θα του γινόταν κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων, έστω και αν αυτά τα είχε μεταβιβάσει στο οποιοδήποτε συγγενικό του πρόσωπο.

3. Την επομένη της ορκωμοσίας, θα γινόταν άρση της μονιμότητας του δημοσίου, με πλήρη ανανέωση του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, ο οποίος σε γενικές γραμμές θα προέβλεπε μεταξύ των άλλων και ισόβια κάθειρξη, με εκποίηση περιουσιακών στοιχείων στην περίπτωση υπεξαίρεσης με οιονδήποτε τρόπο έστω και ενός ευρώ από το δημόσιο ταμείο του κράτους.

4. Ο εκλογικός νόμος θα άλλαζε, η ισχύ του οποίου θα προέβλεπε ένα και μοναδικό πράγμα, αυτός που έχει έναν ψήφο παραπάνω από τον άλλον αυτός κυβερνά..


5. Οι βουλευτές θα περιορίζονταν στους εκατόν είκοσι καιοι απολαβές, καθώς και τα προνόμια αυτών δεν θα διέφεραν σε τίποτα από τιςαπολαβές και τα προνόμια του οποιουδήποτε δημοσίου υπαλλήλου.

6. Θα γινόταν εκδίκαση όλων των αδικημάτων που έπραξαν οι πολιτικοί της χώρας ανεξαιρέτως, από το 1974 και μετά, έστω και αν ακόμα οπολιτικός δεν ήταν εν ζωή, χωρίς διαγραφές και χωρίς τους άθλιους νόμους περίμη ευθύνης ανθελλήνων προδοτών.

7. Οι ΔΕΚΟ της πατρίδος μας, θα υπήρχαν μόνο για τοσυμφέρον του λαού, ως ανταπόδοση έργου και όχι σαν κρατικά παράσιτα, τα οποία απομυζούν το αίμα της χώρας.

8. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, από τον πρόεδρο τηςδημοκρατίας έως τον τελευταίο συντηρητή δημοσίου πάρκου θα εντάσσονταν στιςίδιες υποχρεώσεις και στα ίδια δικαιώματα, με την πλήρη καταγραφή τωνπεριουσιακών τους στοιχείων από την είσοδο τους στον δημόσιο τομέα.

9. Ο δημόσιος υπάλληλος θα ήξερε από την αρχή ότι, θαεκτελούσε τα χρέη του υπηρέτη και όχι του σατράπη του λαού.

10. Όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες που με τον έναν, η τονάλλο τρόπο θα επιλεγόντουσαν για να διοικήσουν ανθρώπινο δυναμικό θα περνούσανπρώτα και υποχρεωτικά από ψυχολογικά τεστ, καθώς και από ειδικά τεστ νοημοσύνηςκαι ικανότητας διοίκησης.

11. Η αλλαγή του συντάγματος θα ήταν ολοκληρωτική καισαρωτική, η οποία αλλαγή θα είχε έναν βασικό κορμό, την ισονομία, τηνισοπολιτεία και την καθαρή απόδοση δικαιοσύνης για όλους, με την παράλληληανάδειξη των αρίστων από την μία μεριά και την καταπολέμηση των ανθελλήνωνπροδοτών από την άλλη.

12. Το κράτος και η θρησκεία θα είχαν διαφορετικές θέσεις,έτσι με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώναμε από κρατικούς λειτουργούς που φέρονται ωςιερείς, μετατρέποντας το δημόσιο σε θρησκευτικό λημέρι και από ιερείς πουδιάγουν ως κρατικοί υπάλληλοι, μετατρέποντας τα όσια και τα ιερά της πίστης σεκαθαρή εμποροπανήγυρη.

13. Δεν θα υπήρχαν στην χώρα κλειστά επαγγέλματα,συντεχνίες και συνδικαλιστικές συμμορίες, που με τον έναν, η τον άλλο τρόπο θαεξυπηρετούσαν μόνο τα δικά τους προσωπικά και ιδιοτελή συμφέροντα και όχι τασυμφέροντα του λαού.

14. Οι ιδιώτες επιχειρηματίες, οι οποίοι θα είχαν από έναπερίπτερο, έως ένα εργοστάσιο, θα ήξεραν ότι, το κράτος σε καμία περίπτωση δενθα παρίστανε τον συνεταίρο τους, αλλά και οι ιδιώτες θα ήξεραν ότι, δεν θατολμούσαν ποτέ, μα ποτέ, να κλέψουν έστω και ένα λεπτό του ευρώ από το κράτος,καθώς επίσης, δεν θα τολμούσαν χωρίς καμία αιτία να παραβλέψουν τις υποχρεώσεις τους προς τους όποιους εργαζόμενους τους.

15. Η δικαιοσύνη, θα ήταν πλήρως ανεξάρτητη από κομματικές και κρατικές διασυνδέσεις και θα αποτελούσε τον υπέρτατο λίθο τηςαρχής και του τέλους της τήρησης του συντάγματος και των νόμων.

16. Η συμμετοχή στην παιδεία θα ήταν υποχρεωτική γιαόλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, έως και την τελευταία τάξη του λυκείου, σεαντίθετη περίπτωση δεν θα είχαν κανένα δικαίωμα από το κράτος για τα υπόλοιπαχρόνια της ζωής τους.

17. Στα οποιαδήποτε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα θααπαγορευόταν η άσκηση κομματικής και πολιτικής συμμετοχής, όποιοι εκ τωνμαθητών επιθυμούσαν την συμμετοχή τους στα κοινά θα το έπρατταν έξω από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

18. Η οποιαδήποτε φθορά, η κατοχή, με οποιονδήποτε τρόποδημόσιας περιουσίας θα αποτελούσε κακούργημα και σαν τέτοιο θα δικαζόταν, με πλήρη αποζημίωση προς το δημόσιο της φθοράς από τον υπαίτιο της.

19. Θα επέστρεφε άμεσα η ποινή του θανάτου, σε εμπόρουςναρκωτικών, τρομοκράτες, προδότες και σε όλους τους εγκληματίες, που με τονέναν, η τον άλλο τρόπο θα αφαιρούσαν, η θα κακοποιούσαν ανθρώπινη ζωή.

20. Ο νόμος περί αυτοάμυνας και υπεράσπισης της ιδιωτικήςπεριουσίας, η ζωής θα άλλαζε εξ αρχής, ο οποίος θα προέβλεπε ότι, ο καθένας οοποίος δεχόταν επίθεση κατά της ζωής του, της οικογένειας του και τηςπεριουσίας του θα μπορούσε χωρίς την παραμικρή επίπτωση προς τον νόμο ναασκήσει με οποιοδήποτε μέσο αντεπίθεση, προκειμένου να υπερασπιστεί τα παραπάνω.

21. Η αστυνομία, με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο θα ήταν ουπερασπιστής του λαού και του νόμου και όχι ο σεκιουριτάς του κάθε μπολσεβίκουκαι ο καρπαζοεισπράκτορας του κάθε εισαγόμενου και όχι μόνο κακοποιού.

22.Ο στρατός, θα είχε μόνο δύο χαρακτηριστικά, πρώτον,την εντατική και άνευ όρων εκπαίδευση και δεύτερον, την ανεμπόδιστη συντήρηση,η δε συμμετοχή των πολιτών θα ήταν γενική και για τους άντρες και για τιςγυναίκες, υποχρεωτικά με την αποφοίτηση του λυκείου, αυτός, η αυτή που γιαοποιοδήποτε λόγο, πλην της βαριάς και μόνο αναπηρίας, δεν θα συμμετείχε σεαυτήν την υποχρέωση δεν θα είχε κανένα δικαίωμα επί του κράτους συνολικά, η δεθητεία θα ήταν 24 μήνες, εκ των οποίων οι 20 θα περιελάμβαναν εντατικήεκπαίδευση και μόνο.

23. Θα δινόταν προθεσμία 48 ωρών σε όλους τους παράνομουςαλλοδαπούς, οι οποίοι δεν είχαν νόμιμη εργασία, νόμιμη κατοικία και νόμιμηάδεια για όλα αυτά, να εγκαταλείψουν την χώρα.

24. Θα σταματούσαν οι οποιεσδήποτε διπλωματικές,εμπορικές και κρατικές σχέσεις με τις γειτονικές και εχθρικές προς την πατρίδαμας χώρες, έως ότου εγκαταλείψουν σε εσωτερικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδοτους μεγαλοϊδεατισμούς και τις απειλές εις βάρος της χώρας μας και εις βάροςτου πολύπαθου λαού μας.

25. Οι όποιοι πιστοί, οι όποιοι ιερείς, της όποιαςθρησκείας και δια μέσω πάντα αυτής, θα απαιτούσαν προσηλυτισμό και φανατισμόαπό τους οπαδούς τους, με μόνο σκοπό την θρησκευτική, η την εθνική βία, θα δικάζοντανμε την ένδειξη του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, κατά του λαού και κατά του κράτους.

26. Η παιδεία, η ευγένεια, η καλή συμπεριφορά, το ήθος, ητιμιότητα, η γνώση των νόμων και του συντάγματος, η ανδρεία, η γενναιότητα, ηφιλοσοφία, η επέκταση της σκέψης, η ανακάλυψη, ο πολιτισμός και ο πατριωτισμόςθα διδάσκονταν υποχρεωτικά μεταξύ των υπολοίπων μαθημάτων έως το τέλος τουλυκείου, ως τα βασικά και τα αμετάκλητα μαθήματα, η δε κονσερβοποίηση τηςμάθησης και της σκέψης θα απουσίαζε ολοκληρωτικά από τα σχολεία.

27. Η γεωργία, η κτηνοτροφία, η ναυτιλία, ο τουρισμός, οπολιτισμός και η παιδεία θα γινόντουσαν οι πυλώνες της χώρας, επάνω στουςοποίους θα στηριζόταν όλο το κράτος και όλο το έθνος.

28. Κανένας απολύτως δεν θα είχε το δικαίωμα φοίτησης σταανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εάν, δεν είχε απολυτήριο στρατού και δεν έφερεβαθμολογία άνω του 17, ανεξαιρέτως σε όλα τα μαθήματα της τελευταίας τάξης τουλυκείου, με την προϋπόθεση πάντα ότι, δεν θα είχε απασχολήσει ποτέ τηνδικαιοσύνη, η την αστυνομία με πράξεις οι οποίες θα είχαν σαν αποτέλεσμα τηνβλάβη των συμφερόντων της πατρίδος και την βλάβη των συμφερόντων των συνανθρώπωντους.

29. Τα δημόσια νοσοκομεία θα λειτουργούσαν ως κλινικές,προσφέροντας ως πρώτον την πρόληψη και ως δεύτερον την θεραπεία και σε καμίαπερίπτωση δεν θα ήταν το ξέφραγο αμπέλι και το λημέρι του κάθε ανεξέλεγκτουτεμπέλη και κακοποιού, οι δε πολίτες, θα πλήρωναν την συμμετοχή τους ανάλογα μεαυτά που κατείχαν.

30. Όλοι οι δήμοι της χώρας θα ήταν εντελώς ανεξάρτητοι,διοικητικά και οικονομικά, δηλαδή, θα ξόδευαν όσα είχαν και αν είχαν, με τουςδημότες να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τα κακώς, η τα καλώςκείμενα του τόπου τους, με το κράτος να κρατά μόνο την τήρηση των νόμων και τηνεπιβολή των όποιων κυρώσεων σε παρανομίες, δια μέσω πάντα της δικαιοσύνης, η δενομαρχίες και λοιπές εφευρέσεις θα έκλειναν την επομένη κιόλας ημέρα.

31. Το κράτος, δεν θα συμμετείχε σε καμία περίπτωση στηνοικονομική ενίσχυση των κομμάτων, θρησκειών, ΜΚΟ και λοιπών οργανώσεων, παράμόνο στην κοινωνική προσφορά και υποστήριξη των ανθρώπων που δεν είχαν απολύτωςτίποτα και κανέναν.

32. Την επομένη κιόλας ημέρα:

Θα καταργούσα όλες τις παράνομες άδειες ιθαγένειας καιλοιπών παρακλαδιών, με τα οποία αυτήν την στιγμή καρπώνονται δεκάδεςδισεκατομμύρια από το κράτος και τον λαό του κόσμου οι τυχοδιώκτες και θατιμωρούσα με την ανωτάτη των ποινών αυτούς που μοίραζαν παράνομα τίτλους και ταυτότητες.

Θα επέστρεφαν πίσω τα κλεμμένα οι εκατοντάδες χιλιάδεςτων πολιτών που έκλεψαν με παράνομες συντάξεις και επιδόματα το κράτος και θααφαιρούσα από αυτούς για τα επόμενα 30 χρόνια το δικαίωμα τους στον δημόσιο καικρατικό βίο.

Τα πολυτεκνικά επιδόματα, θα τα έπαιρναν μόνο πολίτεςαυτού του τόπου και κανένας άλλος, με την προϋπόθεση ότι, η μητέρα δεν θαεργαζόταν στο δημόσιο, η το οικογενειακό εισόδημα δεν θα ξεπερνούσε τις 20.000 ευρώ ετησίως.

Θα καταργούσα τα τέλη κυκλοφορίας και αντί αυτού θα έβαζατον φόρο στα καύσιμα, άρα, όσο κάποιος κυκλοφορεί το όποιο όχημα του τόσο θαπληρώνει για την χρήση του όποιου δρόμου, καταργώντας συγχρόνως στο ελάχιστοτον είδη υπάρχοντα φόρο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η κίνηση, άρα και τα έσοδα,κυρίως από αυτούς που έχουν.

Θα καταργούσα τα διόδια, για να μπορεί ο πολίτης ναταξιδεύει σε όλη την χώρα, προσφέροντας έτσι και στην οικονομία και των γύρω δήμων και περιοχών, με τον εσωτερικό τουρισμό.

33. Το πολίτευμα της χώρας συνταγματικά θα ήταν Δημοκρατία και όχι ασύδοτη αλητεία, των ανθελλήνων και των προδοτών.

34. Τους δασκάλους, τους γιατρούς και τους δικαστές θατους βγάζαμε από την αφρόκρεμα του λαού και θα ήταν οι άριστοι των αρίστων.

35. Για τις παραπλανητικές διαφημίσεις και για τις παραπλανητικές ειδήσεις θα ίσχυε ότι θα ίσχυε και για ένα κακούργημα.

Τέλος, εάν δεν μπορούσα να κάνω τίποτε από αυτά, απλά την επομένη κιόλας ημέρα, θα είχα παραιτηθεί.

Ελπίζω ολόψυχα, κάποιος από τους δεκάδες άξιους και έντιμους, αλλά αφανείς ηγέτες πατριώτες, που διαθέτει η πατρίδα μας να μπορέσει κάποτε να κάνει έστω και λίγα από αυτά, μήπως και μπορέσουμε να ξαναβρούμε λίγη από την χαμένη δόξα και υπερηφάνεια μας.