Αχάριστε Ελεύθερε Έλληνα


Σε αυτούς που κάποτε σε ελευθέρωσαν,σε αυτούς που αγωνίζονται και πάλι να σε σώσουν και να σε ελευθερώσουν, εσύ, οφείλεις να σκύβεις το κεφάλι.

ΑΔΗΣ