Τον πάνε με χίλια..


Από κανάλι σε κανάλι εμφανίζεται ο Κουβέλης. Δεν έχει αφήσει πάνελ για πάνελ. Φυσικά δεν λέει και τίποτε σπουδαίο. Τα ίδια και τα ίδια. Στο τέλος όταν ανοίξουν οι κάλπες με το ζόρι θα έχει περάσει το 3%..