Στην απόλυση 15.000 δημοσίων υπαλλήλων αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση

Στην απόλυση 15.000 δημοσίων υπαλλήλων αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση έως το τέλος του 2012. Πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναφέρουν ότι οι απολύσεις αναμένεται να προέλθουν από καταργήσεις ζημιογόνων οργανισμών του Δημοσίου..


Σημειώνουν ακόμη ότι το θέμα της μείωσης του προσωπικού αφορά όλα τα υπουργεία, άρα και ένστολους και εκπαιδευτικούς, τους εποπτευόμενους φορείς, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ κ.λπ. και επισημαίνουν ότι κάθε υπουργείο πρέπει να εντοπίσει φορείς και υπηρεσιακές μονάδες που έχουν πλεονάζον προσωπικό, ώστε να μην γίνουν κάθετες απολύσεις.