Βάση του Ποινικού Κώδικα πρέπει να συλληφθεί το Εurogroup
Η οι εκπρόσωποι τους που αποτελούν τη Τρόικα.....ή εκείνοι που εκτελούν τις εντολές του...


Άρθρο 157(ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ)

Βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης

1. Όποιος με βία ή με απειλή βίας επιβάλλει στη Βουλή ή την Κυβέρνηση ή σε.... μέλος τους την εκτέλεση, παράλειψη ή ανοχή πράξη που ανάγεται στα....
καθήκοντά τους τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη στρέφεται κατά αρχηγού αναγνωρισμένου κατά τον κανονισμό της Βουλής πολιτικού κόμματος.

Σαφώς η βία είναι ο εκβιασμός τύπου "Μεσοπρόθεσμο ή Χρεοκοπία"...
Σαφώς η βία είναι ο εκβιασμός της συναίνεσης....
Σαφώς η βία στρέφεται εναντίον του Ελληνικού Λαού...pikri-sokolata.blogspot.com