Οδηγίες για σωστή ρυμούλκησηΌσα πρέπει να γνωρίζετε...!

Η ρυμούλκηση σκαφών, τροχόσπιτων ή ακόμα και μπαγκαζιέρων είναι μια διαδικασία που χρήζει γνώσης, οδηγικής παιδείας, σεβασμού του Κ.Ο.Κ και των άλλων οδηγών, καθώς και εμπειρίας.

Απαραίτητα έγγραφα
Ειδικό σημείωμα ρυμουλκούμενου οχήματος (άδεια ρυμούλκησης)Tο σημείωμα αυτό περιλαμβάνει τον αριθμό κυκλοφορίας του ρυμουλκού αυτοκινήτου, τα στοιχεία του κατασκευαστή (κατηγορία, εργοστάσιο κατασκευής, τύπος και αριθμός πλαισίου) ως και βασικά τεχνικά στοιχεία (αριθμός αξόνων, διαστάσεις, μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος).

Γενικά
Η ρυμούλκηση προϋποθέτει υπευθυνότητα από την πλευρά του οδηγού, καθώς εύκολα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή όχι μόνο τη δική του, αλλά και των υπολοίπων οδηγών. Για τη ρυμούλκηση χρειάζεται ειδική άδεια, η οποία και παρέχεται από το υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών, ύστερα από την προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών. Το ρυμουλκούμενο πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, κάτι που καθίσταται επιβεβλημένο, αφού συνήθως υπάρχει κάποια περίοδος που παραμένει σε ακινησία, ενώ αναγκαίος είναι ο έλεγχος για τη σωστή λειτουργία των φώτων, που εκείνο φέρει.

Οδήγηση
Οδηγικά, το ρυμουλκούμενο αλλοιώνει τα οδικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου και χρειάζεται ιδιαίτερα "μαλακές" κινήσεις τόσο κατά την κίνησή του, αλλά ιδιαίτερα κατά το φρενάρισμα. Οι ταλαντώσεις είναι αισθητές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, κάτι που όμως είναι σύνηθες φαινόμενο και δεν απαιτεί κάποιου είδους παρέμβαση από εμάς. Απλά χρειάζεται προσοχή. Συγκεκριμένα, για τα ρυμουλκούμενα και εφόσον μιλάμε για ελαφρύ ρυμουλκούμενο έως 3.500 χλγρ. δεν απαιτείται ειδική άδεια οδήγησης. Τέλος, για εκείνα, τα όρια ταχύτητας ανέρχονται σε 90 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, ενώ 80 χλμ./ώρα είναι η ανώτατη ταχύτητα, που μπορείτε να αναπτύξετε σε επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Τι γίνεται με τον κοτσαδόρο;
Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Κ.Ο.Κ., τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα μoτoπoδήλατα και τα ρυμουλκούμενα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και εξοπλισμένα κατά τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν -σε περίπτωση ατυχήματος- o κίνδυνος τόσο για τους επιβαίνοντες σε αυτά, όσο και για τους λοιπούς χρήστες της οδού. Τα οχήματα αυτά πρέπει να μη φέρουν στo εσωτερικό και εξωτερικό τους μέρος διακοσμητικά ή άλλα αντικείμενα πoυ προεξέχουν και τα oπoία είναι δυνατό να καταστούν επικίνδυνα για τους επιβάτες ή τους λοιπούς χρήστες της οδού. Για το λόγο αυτό, προτιμήστε αποσπώμενο κοτσαδόρο, τον οποίο και να αφαιρείτε μετά τη ρυμούλκηση.

autotriti,gr